საკონტაქტო ინფორმაცია

0105 თბილისი, საქართველო
ნ. ვაჩნაძის 9, მესამე სართული
ტელეფონი: (995 32) 2920830/31/32
ფაქსი: (995 32) 2920882
ელ. ფოსტა: